Marseille, hlavní město Provence, je po Paříži druhé největší město Francie. Jde o nejvýznamnější francouzský obchodní přístav. Starý přístav je srdcem města, hlavně pro turisty. Je hlídán dvěma pevnostmi – svatého Jana(St Jean) a svatého Mikuláše (St Nicolas). Je plný malých kaváren a restaurací, atmosféra je zde úplně jiná než v centru města o pár stovek metrů výš.Nedaleko města se nachází Frioulské ostrovy,jejichž součástí je i ostrov If se stejnojmenným hradem z počátku 16.století, který dlouho sloužil jako věznice. Nyní z Vídně za pěknou cenu 660 Kč.marseille-if