Jedním z nejznámějších italských měst je bezpochyby Pisa, kterou proslavila především unikátní stavba šikmé věže Torre Pendente. Leží na březích řeky Arno, asi 10 km východně od jejího ústí do Tyrhénského moře. Památky – Náměstí Campo dei Miracoli neboli Pole zázraků tvoří stavby, které vždy symbolizují jednu etapu lidského života: Baptisterium představuje zrození, šikmá věž značí dosažení rozumu, katedrála je symbolem svatosti a zdraví a hřbitov Camposanto zastupuje smrt.Nyní za velmi dobrou cenu 902 Kč.Pisa